ΕΡ.ΒΕ ΑΤΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ – Φόρτωση, Μεταφορά Αδρανών υλικών