ΕΡΓΟΚΑΤ

2006 – Ίδρυση της ΕΡΓΟΚΑΤ Ε.Π.Ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΚΑΤ με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΚΑΤ Ε.Π.Ε. ,που ιδρύθηκε το 2006 , είναι και αυτή δημιούργημα των αδελφών Μιχάλη και Πανουργιά Παπαϊωάννου, με κύρια δραστηριότητα την αποκάλυψη και εξόρυξη μεταλλευμάτων ως εργολάβος των μεγαλύτερων μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η έδρα της ΕΡΓΟΚΑΤ Ε.Π.Ε. βρίσκεται και αυτή στα κεντρικά γραφεία που εδρεύουν στην Γραβιά Φωκίδος .

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  • Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα η και στο εξωτερικό.
  • Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών για τεχνικά έργα.
  • Η παραγωγή και η εμπορία οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων.