ΙΝΤΕΡΚΑΤ

2003 – Ίδρυση της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με διακριτικό τίτλο: ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε . ιδρύθηκε το 2003 από τους κύριους Μιχαήλ και Πανουργιά Παπαϊωάννου.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  • Η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
  • Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών ή μη υλικών και λοιπών λατομικών προϊόντων.
  • Η εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση κάθε είδους αυτοκινήτων , οχημάτων και μηχανημάτων.
  • Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών και οικοδομικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε το 2015 απέκτησε επίσημα πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. 6ης τάξης.