Οικονομικά Στοιχεία

ΕΤΗ ΕΚΑΤ. € 
2008 22,00 €
2009 24,50 €
2010 25,50 €
2011 27,00 €
2012 30,00 €
2013 50,00 €