ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ

Η ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1977 από τους κυρίους Τριαντάφυλλο, Αθανάσιο και Μιχάλη Δάσσιο. Κατά τη διάρκεια των 34 χρόνων δραστηριοποίησής της, η Οδοασφαλτική έχει να επιδείξει μια σειρά έργων υποδομής, που εξειδικεύεται κυρίως στην παραγωγή, εμπορία και διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος και αδρανών υλικών.

Από το 2011 ανήκει στους ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ με όραμα την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων τους, μέσω της παραγωγής βασικών πρωτογενών υλικών που χρησιμοποιεί για την κατασκευή έργων υποδομής