Μεταλλεία – Ορυχεία

Οι εταιρίες των ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ έχουν μία διαρκή ανοδική πορεία, που τις κατατάσσει σήμερα ανάμεσα στις πλέον δυναμικές εταιρίες του χώρου των Τεχνικών – Μεταλλευτικών – Λατομικών έργων και έργων οδοποιίας. Επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής είναι να τις έχουν εμπιστευθεί και να συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου όπως ο Όμιλος Μυτιληναίου, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ κ.α.

Το κύριο αντικείμενο λειτουργίας των είναι :

Επιφανειακή εκμετάλλευση Μεταλλείων – Ορυχείων

Οι εργασίες αφορούν σε όλες τις φάσεις εργασίας

  • Έργα προσπέλασης
  • Εξόρυξη – μεταφορά και απόθεση στείρων
  • Εξόρυξη – φόρτωση μεταλλεύματος / ορυκτών
  • Αποκατάσταση αποθέσεων και εκσκαφών (διαχείριση – διαμόρφωση στείρων, χωματόκαλυψη)
  • Σε ότι αφορά την χρήση εκρηκτικών υλών υπάρχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση, με εξορύξεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές με περιορισμό των δονήσεων και του θορύβου.

Υπόγεια εκμετάλλευση Μεταλλείων 

Οι εργασίες αφορούν σε όλες τις φάσεις εργασίας

  • Έργα διάνοιξης στοών προσπέλασης στα κοιτάσματα
  • Εξόρυξη – φόρτωση και  μεταφορά μεταλλεύματος
  • Εργασίες υποστήριξης των υπόγειων έργων